Stichting Sint Jacob – Manager Finance & Control/ Concerncontroller – Public Search – Haarlem

  • Haarlem

Public Search

36 uur per week, locatie HaarlemFWG 75 € 5.600, / € 8.800,-. Per 1 maart 2023.Stichting Sint Jacob staat voor: “Uw leven, onze zorg” Als manager ben je verantwoordelijk voor het stimuleren van de verbinding tussen zorg en financiën Wil je een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig Sint Jacob? Dan komen wij graag met je in contact!Manager finance & control / concerncontrollerAls manager finance & control / concerncontroller ben jij het aanspreekpunt en de sparringpartner van de bestuurder bedrijfsvoering. Je maakt deel uit van het managementteam van de organisatie bestaande uit de bestuurders, managers zorg en dienstverlening, manager HR/Leerhuis en de manager facilitair.Je geeft op inspirerende wijze leiding aan de business controllers, hoofd administratie, informatieanalist en de IC-Functionaris en staat open voor dialoog en creativiteit. Voor deze teams ben jij de drijvende kracht om de verbinding te zoeken tussen de inhoud van de zorg en ondersteunende diensten en finance.Uitdagingen op het gebied van zorgvastgoed, geriatrische revalidatie, het duurzaam maken van de zorgexploitatie en de arbeidsmarkt vraagt van de nieuwe manager om lef te tonen en out of the box te denken!Contacten met externe partijen (banken, accountant, zorgverzekeraars, zorgkantoor), het afleggen van financiële verantwoording richting externe en interne stakeholders, zijn een belangrijk onderdeel in deze functie.Van de manager finance en control wordt verwacht dat hij/zijhet financieel geweten is van de Raad van Bestuur en het MT en deze met een frisse blik adviseert inzake strategische beleidsaspecten, die van invloed zijn op de financiële gezondheid en die bijdragen aan de continuïteit van Stichting Sint Jacob op langere termijn; onderhandelt, ondersteund door interne experts, namens de organisatie met zorgkantoor en zorgverzekeraars over budget, tarieven, leveringsvoorwaarden en verantwoording; jaarlijks een financiële kaderbrief opstelt voor de RvB en het MT; externe risico’s signaleert en op proactieve wijze ontwikkelingen in de zorgmarkt, op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen volgt; zorgt voor het (laten) opstellen van de jaarrekening en het proces van de accountantscontrole en vertegenwoordigt de organisatie hierin; een prominente rol speelt in het adviseren van het MT, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht op het strategisch vastgoedbeleid, het laten voorbereiden van de strategische investeringsbeslissingen, meerjarenbegroting en financiering van vastgoed; de (meerjaren)begroting opstelt, zorgt voor de benodigde randvoorwaarden en hierover verantwoording aflegtWij biedeneen 36-urige werkweek met de mogelijkheid om hybride te werken, dat wil zeggen deels thuis; inschaling in FWG 75 met een salarisrange van € 5.600, / € 8.800, per 1 maart 2023; een pensioenregeling bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW); een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8.33%; 6,5 week vakantie per jaar; standplaats in HaarlemWij vrageneen afgeronde WO-opleiding bedrijfseconomie, accountancy of vergelijkbaar en tenminste 8 jaar relevante werkervaring; goede beheersing van de Nederlandse taal, schriftelijk en mondeling; brede kennis van/ervaring met financiële en bedrijfsvoeringprocessen op strategisch niveau; in staat zijn om veranderingen door te voeren door naar medewerkers te luisteren, te stimuleren en te coachen; transparant en out of the box denken; analytisch, resultaatgericht en stelt de juiste prioriteiten; ervaring met vastgoedfinanciering en/of ervaring met Geriatrische Revalidatiezorg (DBC’s); stevige en verbindende persoonlijkheid, daadkrachtig en besluitvaardigStichting Sint JacobSint Jacob is een ambitieuze ouderenzorgorganisatie in Haarlem en Heemstede die met 750 medewerkers en 300 vrijwilligers complexe zorg en behandeling verleent aan 620 cliënten. Stichting Sint Jacob bestaat al sinds 1437 met als missie “oprechte aandacht voor mensen”. In die tijd ontving Sint Jacob daklozen, wezen, reizigers en weduwen met open armen, later richtte de organisatie zich op ouderen. In de jaren 60 bouwde Sint Jacob het eerste moderne “bejaardenhuis” in Haarlem. Warmte en een open blik kenmerken ook het huidige Sint Jacob, zowel binnen de organisatie als in de ketensamenwerking. Medewerkers, bewoners en revalidanten ervaren een warm welkom met aandacht voor de persoon en ruimte voor eigen regie.Recent is de missie voor de jaren 2022-2026 vorm gegeven. Deze luidt:Uw leven, onze zorgOprechte aandacht voor mensen. Dat is al sinds 1437 de missie van Sint Jacob.Als u ouder wordt, wilt u het leven blijven leiden zoals u dat het liefste doet. Medewerkers van Sint Jacob ondersteunen u daarbij met passende zorg. Wij zien wie u bent. Samen dragen we bij aan uw welbevinden en bieden u de ruimte om uzelf te zijn.De missie legt de verbinding tussen waar Sint Jacob vandaan komt, wat de huidige situatie is en waar we naar toe werken. Sint Jacob vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk de regie houden over hun dagelijks leven. Daarom bepalen cliënten en hun naasten samen met de medewerkers, welke zorg het beste aansluit bij de wensen van de cliënten. Om hun leven voort te zetten zoals ze dat gewend zijn, met respect voor zijn/haar leefwereld en autonomie. Dit geven we vorm in onze 7 woonzorglocaties en een eigentijdse revalidatiekliniek. Ontwikkeling is zichtbaar in het bieden van zorg in de wijk, in samenwerking met ketenpartners zoals huisartsen, ziekenhuis, collega VVT-organisaties en welzijnsorganisaties.Medewerkers vormen de drijvende krachten van de organisatie en we hechten aan persoonlijke ontwikkeling en eigenaarschap. We zijn een opleidingsorganisatie, wat maakt dat het leren en verbeteren en persoonlijke ontwikkeling een belangrijke plaats innemen in de organisatie.De cliënt en zijn/haar naasten worden warm welkom geheten door medewerkers en vrijwilligers van de organisatie. Zij voelen zich betrokken bij de bewoner en geven de zorg en aandacht die aansluiten bij de leefwereld van de bewoner. Dit is terug te zien in onze kernwaarden: verbinding, eigenaarschap, nieuwsgierigheid en aandacht.Dit vraagt van de medewerkers van Sint Jacob taakvolwassenheid en het nemen van eigenaarschap. Door medewerkers/teams meer invloed en zeggenschap te geven en hen te stimuleren in het nemen van verantwoordelijkheid (eigenaarschap) wil Sint Jacob de kwaliteit van persoonsgerichte zorg aan de bewoners verhogen en het werkplezier vergrotenLaat deze kans niet voorbij gaan! Je bent enthousiast geworden en wil graag weten hoe jouw eerste dag eruit ziet? Dan spreken wij je graag!Bel naar Daniel Griffioen 06-81953794 of Lea ten Brink 06-29588050 of mail jouw Cv naar [email protected] / [email protected] Search verzorgd de selectie voor Stichting Sint Jacob.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: